Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №51 "Горобинка" Рівненської міської ради

Перебіг адаптаційного періоду дітей раннього віку

Вересень – жовтень вивчення адаптації дітей раннього віку до нових умов.

Методика обстеження (короткий опис):діагностичне спостереження.

 

базувалося на фіксуванні наступних психічних показників: настрій дитини, сон, апетит, поведінка під час виконання будь - якої діяльності, комунікативні навички, розвиток навиків самообслуговування, гра та відповідність мовлення віковим нормам. Психологічне дослідження здійснювалося періодично, впродовж місяця. Дослідження проводилося в природніх умовах, де психолог виступав у ролі пасивного спостерігача.

 

Результати адаптаційного перебігу:

 

Гр.№10

Гр.№2

Гр.№11

Гр.№1

В- 5-25%

В -13-76%

В- 10-50%

В- 8-40%

С -11 -55%

С- 2-12%

С- 6-30%

С- 7-35%

Н- 4-20%

Н- 2-12%

Н- 4 – 20%

Н- 5-25%

 

Всього: 77 дітей.

Результати психологічного спостереження дали змогу зробити висновок про сформованість благо приємних умов ДНЗ для емоційно - психічного комфорту дітей раннього віку. В ході дослідження в полі зору психолога перебували усі вихованці, які відвідували дитячий садок впродовж діагностованого періоду. Початок місяця був не достатньо спокійним через велику відвідуваність дітьми дитячого садка. Ближче до середини адаптаційного періоду число дошкільників у групах зменшилося, а до кінця діагностованого часового проміжку знову зросло, в результаті чого, адаптаційний період затягнувся та досі супроводжується, у поодиноких дітей, тяжкими ранковими прийомами та негативними емоційними проявами впродовж дня. 47% дітей ясельних груп адаптувалися до дитячого садка
на високому рівні, 34% складають дошкільники з середнім рівнем пристосованості до ДНЗ, малюків з низьким рівень адаптації  спостерігається 17%. Останній показник, як правило, поповнюють діти, що несистематично
відвідують дошкільну установу протягом місяця та дошкільники, індивідуально - психологічні особливості яких не дають можливості протягом короткого терміну налаштуватися на зміну нового соціального середовища.

 

Результати діагностичного обстеження дітей старших груп № 7, 12, 13.

Орієнтований тест Керна-Йїрасека на визначення функціональної готовності дітей до шкільного навчання.

 

Обстежено 74 дитини.

Даний тест дає загальну картину розвитку,  виявляє вміння дітей наслідувати зразок, дає змогу визначити розвиток дрібної моторики руки, координацію зору і рухів руки, можливість дитини зосереджено, не відволікаючись, працювати певний час над не дуже цікавим для неї завданням. Тест складається з трьох графічних завдань: перше – малювання чоловічої фігури по пам’яті, друге – змальовування письмових букв, третє – змальовування групи крапок.

Найбільші труднощі у дітей трьох старших груп викликали перше і друге завдання тесту, третє виявилося найлегшим для дітей.

За сумарними результатами трьох завдань тесту були визначені рівні розвитку старших дошкільників: високий, середній і низький. У групі № 7 виявлено 29% дітей  з високим рівнем розвитку, з середнім рівнем розвитку 46% дітей, і 25% - з низьким. У групі № 12 – 52% дітей мають високі показники, 36% дітей виявили середній рівень розвитку і 12% - низький рівень. У групі № 13 - 28% дошкільників мають високий рівень розвитку, 36% - середній і 36% - низький.

З результатами діагностичного обстеження буде ознайомлено вихователів старших груп. Батьків буде поінформовано про те, що проводилось дане обстеження, з результатами діагностики своїх дітей вони зможуть ознайомитися на індивідуальних консультаціях. Також будуть сформовані корекційні  групи, які працюватимуть з січня по травень 2017 р. включно, за програмою Н.Зацепіної «Психологічна підготовка дітей шестирічного віку до школи».

Діти, які не були обстежені під час проведення діагностики в старших групах, будуть обстежені, коли почнуть відвідувати дошкільний заклад.

У квітні 2017 р. буде проведена повторна діагностика всіх дітей старшого дошкільного віку за Орієнтованим тестом Керна-Йїрасека.