Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №51 "Горобинка" Рівненської міської ради

БАТЬКАМ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

 

Права кожної людини закінчуються там,

де починаються права іншої, і кожна людина

повинна поважати права іншої людини.

Усі люди на Землі мають рівні права та свободи.

Ці права закрі­плені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генераль­ною Асамблеєю ООН в 1948 році.

Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські пра­ва. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголо­шеною Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.89 р.

Кожна дитина має правом

ü  на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духов­ного, морального та соціального розвитку;

ü  на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;

ü  на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з бо­ку батьків або тих, хто забезпечує за нею догляд;

ü  на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижу­ють гідність людини, видів дій чи покарання;

ü  на захист від будь-якого покарання;

ü  на захист від сексуальних домагань;

ü  на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;

ü  на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;

ü  на свободу думки, совісті, віросповідання;

ü  на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю корес­понденції.

Коли права  дитини порушуються

ü  Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я.

ü   Коли її потреби ігноруються

ü  Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.

ü  Коли порушується недоторканність дитини.

ü  Коли дитину ізолюють.

ü  Коли дитину залякують.

ü  Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.

ü  Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й по­чуття.

ü  Коли її особисті речі не є недоторканними.

ü  Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.

ü  Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

 Діти в суспільстві найбільш уразливі. Діти, права яких порушу­ються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.

Як реагує дитина на порушення її прав?

ü  Їй  стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона блазнює, б'ється, замикається в собі тощо).

ü  Її  турбує особиста безпека й любов до неї.

ü  Вона часто буває в поганому настрої.

ü  Може втекти з дому

ü  Може вживати наркотики або алкоголь.

ü  Може заподіяти собі смерть.

ЩО БАТЬКИ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ ДЛЯ СВОЄЇ ДИТИНИ?

ü  Пам'ятати, що дитина - це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.

ü  Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає теле­фони 101, 102, 103,1 04, імена та телефони близьких родичів і сусідів.

ü  Навчити її казати «Ні», навчити захищатися, вміти поводитися безпечно.

ü  Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї та ін­ших людей.

ü  Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями й думками.

ü  Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісні особли­вості.

ü  Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.

ü  Залучати дитину до створення сімейних правил.

Памятайте!

Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.