Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №51 Рівненської міської ради

Група  №3 “Соняшник” (середня)

 

Група “Соняшник” - це диво!

Танці, співи в ній та сміх

Місця вистачить тут всім -

І дорослим, і малим!

А зерняток-дітлахів

Тут завжди чекають

Свою ласку і любов

Щиро відкривають!

Девіз групи: «Тягнемося до знань як соняшник до сонця»

Пріоритетний напрям роботи групи:

Виховання екологічної культури дітей дошкільного  віку.

     Природа – могутнє джерело пізнання, яке через спілкування розкриває людині свої таємниці і робить її більш чутливою до навколишнього світу. Людина – частина природи,   потяг до всього живого закладений у ній від самого народження,  та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці.
     Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини,  передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям. До кінця дошкільного віку у дитини має бути сформований природодоцільний світогляд, в основі якого – усвідомлення дитиною себе як частки природи, відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї та внаслідок її дій у довкіллі.Враховуючи надзвичайну емоційну чутливість малюків, перевага надається емоційно-естетичному сприйманню природи, розвитку естетичних, інтелектуальних, гуманістично-спрямованих почуттів у ставленні до природи. Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.

         Екологічна культура формується у дошкільномувіці, коли діти ознайомлюються з особливостями навколишнього середовища. Основу екологічної культури становлять елементарні знання про природу:

·      орієнтування у найближчому природному середовищі;

·      усвідомлення життєвонеобхідних потреб живих істот в умовах існування;

·      ознайомлення з елементарними відомостями про взаємозв'язки живої природи, значення її в житті людини.

          Пізнання дітьми природи відбувається під час активної діяльності, коли вони оволодівають уміннями бережливого ставлення до її об'єктів, збереження та створення умов для їх нормального співіснування.

         Отже, вже з дошкільного віку дітям можна і необхідно прищеплювати любов до навколишнього середовища, вміння оберігати «зелених друзів» та формувати природодоцільну поведінку.

Як лагідно сонечко землю зігріє,
Як щедро дощик її оросить,
Так вихователь дитя зустрічає,
Щоранку в садочок спішить.
Про всі негаразди відразу забуде
І посмішка враз засія,
Бо їй найдорожче довірили люди -
Майбутнє країни - дитя!

Вихователі:

 

 

Оксенюк  Любов Прохорівна, 1970 р.н.

освіта: вища

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "вихователь-методист"

педагогічний стаж - 25 років, в ЗДО 51 працює з 2007 року

педагогічне кредо вихователя:  

«Щоб у дитячих очах загорілисяпромінчики, ти повинен запалити   в собі  сонце»

 

 

Швая Катерина Олександрівна

освіта: базова вища

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

педагогічний стаж - 1 рік

Життєве кредо:

«Щоб не плакати, я сміюся».

 

Педагогічне кредо:

«Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра». 

 

 

 

Помічник вихователя:

Бондарчук Олена Володимирівна, 1967 р.н.

Загальний стаж роботи – 30 років